User Tools

Site Tools


157630-5279-arthuradel-la-gi

Arthuradel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Rodriquez, T.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 8 tháng 6 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5279
Tên thay thế 1988 LA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7646136
Viễn điểm quỹ đạo 3.1929014
Độ lệch tâm 0.2881056
Chu kỳ quỹ đạo 1425.4417355
Độ bất thường trung bình 7.28080
Độ nghiêng quỹ đạo 13.53459
Kinh độ của điểm nút lên 101.08892
Acgumen của cận điểm 192.57680
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

5279 Arthuradel (1988 LA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 6 năm 1988 bởi Rodriquez, T. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5279 Arthuradel
157630-5279-arthuradel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)