User Tools

Site Tools


157530-5164-mullo-la-gi

Mullo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. Pollas
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 20 tháng 11 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5164
Tên thay thế 1984 WE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8180518
Viễn điểm quỹ đạo 5.5231954
Độ lệch tâm 0.5047022
Chu kỳ quỹ đạo 2568.6694535
Độ bất thường trung bình 114.24210
Độ nghiêng quỹ đạo 19.49403
Kinh độ của điểm nút lên 54.77517
Acgumen của cận điểm 67.10677
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

5164 Mullo (1984 WE1) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 11 năm 1984 bởi C. Pollas ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5164 Mullo
157530-5164-mullo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)