User Tools

Site Tools


157430-5058-tarrega-la-gi

Tarrega
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 28 tháng 7 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5058
Đặt tên theo Francisco Tárrega
Tên thay thế 1987 OM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7317566
Viễn điểm quỹ đạo 2.7760768
Độ lệch tâm 0.2316679
Chu kỳ quỹ đạo 1235.9622582
Độ bất thường trung bình 26.98555
Độ nghiêng quỹ đạo 7.17941
Kinh độ của điểm nút lên 109.09364
Acgumen của cận điểm 244.63696
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

5058 Tarrega (1987 OM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 7 năm 1987 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5058 Tarrega
157430-5058-tarrega-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)