User Tools

Site Tools


157330-4634-shibuya-la-gi

Shibuya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Inoue và Osamu Muramatsu
Nơi khám phá Kobuchizawa
Ngày khám phá 16 tháng 1 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4634
Đặt tên theo Shibuya
Tên thay thế 1988 BA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3503727
Viễn điểm quỹ đạo 2.4929061
Độ lệch tâm 0.0294291
Chu kỳ quỹ đạo 1376.4570180
Độ bất thường trung bình 198.26139
Độ nghiêng quỹ đạo 5.84771
Kinh độ của điểm nút lên 18.27679
Acgumen của cận điểm 50.94556
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

4634 Shibuya (1988 BA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 1 năm 1988 bởi Inoue và Muramatsu ở Kobuchizawa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4634 Shibuya
157330-4634-shibuya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)