User Tools

Site Tools


157230-4528-berg-la-gi

Berg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell, E.
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 13 tháng 8 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4528
Đặt tên theo Alban Berg
Tên thay thế 1983 PP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2064356
Viễn điểm quỹ đạo 2.8947426
Độ lệch tâm 0.1349310
Chu kỳ quỹ đạo 1487.8501537
Độ bất thường trung bình 256.96264
Độ nghiêng quỹ đạo 8.70759
Kinh độ của điểm nút lên 161.57627
Acgumen của cận điểm 316.28789
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

4528 Berg (1983 PP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 8 năm 1983 bởi Bowell, E. ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4528 Berg
157230-4528-berg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)