User Tools

Site Tools


157130-4426-roerich-la-gi

Roerich
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1969
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4426
Tên thay thế 1969 TB6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5704369
Viễn điểm quỹ đạo 2.9359981
Độ lệch tâm 0.0663880
Chu kỳ quỹ đạo 1668.6268397
Độ bất thường trung bình 240.20426
Độ nghiêng quỹ đạo 2.08498
Kinh độ của điểm nút lên 237.27676
Acgumen của cận điểm 57.81882
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

4426 Roerich (1969 TB6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1969 bởi L. I. Chernykh ở Nauchnyj.

  • Nicholas Roerich
  • Helena Roerich
  • Svetoslav Roerich
  • George de Roerich
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4426 Roerich
157130-4426-roerich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)