User Tools

Site Tools


156930-5941-valencia-la-gi

Valencia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5941
Đặt tên theo Valencia
Tên thay thế 1982 UQ6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7072549
Viễn điểm quỹ đạo 3.0692197
Độ lệch tâm 0.0626619
Chu kỳ quỹ đạo 1792.8655604
Độ bất thường trung bình 66.42297
Độ nghiêng quỹ đạo 1.29592
Kinh độ của điểm nút lên 217.17515
Acgumen của cận điểm 195.31007
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

5941 Valencia (1982 UQ6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1982 bởi Lyudmila Karachkina ở Nauchnyj. Nó được đặt theo tên thành phố thuộc Valencia, Tây Ban Nha.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5941 Valencia
156930-5941-valencia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)