User Tools

Site Tools


156630-5536-honeycutt-la-gi

Honeycutt
Khám phá và chỉ định
Nơi khám phá Đài thiên văn Goethe Link, Đại học Indiana
Ngày khám phá 1955-08-23
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5536
Tên thay thế 1955 QN
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0364676
Viễn điểm quỹ đạo 2.4607138
Độ lệch tâm 0.0943360
Chu kỳ quỹ đạo 1231.5840131
Độ bất thường trung bình 186.29820
Độ nghiêng quỹ đạo 6.78235
Kinh độ của điểm nút lên 250.76360
Acgumen của cận điểm 124.71833
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

5536 Honeycutt (1955 QN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1955-08-23 ở Đài thiên văn Goethe Link, Đại học Indiana. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Kent Honeycutt.[1]

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 5536 Honeycutt
  1. ^ NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 5536 Honeycutt
156630-5536-honeycutt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)