User Tools

Site Tools


156530-5403-takachiho-la-gi

Takachiho
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Kushida và Inoue
Nơi khám phá Yatsugatake
Ngày khám phá 20 tháng 2 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5403
Đặt tên theo Takachiho
Tên thay thế 1990 DM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8283833
Viễn điểm quỹ đạo 3.2145529
Độ lệch tâm 0.0639043
Chu kỳ quỹ đạo 1918.3393831
Độ bất thường trung bình 153.83804
Độ nghiêng quỹ đạo 10.32209
Kinh độ của điểm nút lên 123.58247
Acgumen của cận điểm 46.45675
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.4

5403 Takachiho (1990 DM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 2 năm 1990 bởi Kushida và Inoue ở Yatsugatake.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5403 Takachiho
156530-5403-takachiho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)