User Tools

Site Tools


156430-5278-polly-la-gi

Polly
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 12 tháng 3 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5278
Tên thay thế 1988 EJ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0307826
Viễn điểm quỹ đạo 2.4061454
Độ lệch tâm 0.0845997
Chu kỳ quỹ đạo 1206.9159098
Độ bất thường trung bình 37.69186
Độ nghiêng quỹ đạo 4.10183
Kinh độ của điểm nút lên 225.47306
Acgumen của cận điểm 305.51130
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

5278 Polly (1988 EJ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 3 năm 1988 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5278 Polly
156430-5278-polly-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)