User Tools

Site Tools


156330-5162-piemonte-la-gi

Piemonte
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 18 tháng 1 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5162
Đặt tên theo Piedmont
Tên thay thế 1982 BW
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8163068
Viễn điểm quỹ đạo 3.2222642
Độ lệch tâm 0.0672274
Chu kỳ quỹ đạo 1916.2611956
Độ bất thường trung bình 45.15115
Độ nghiêng quỹ đạo 11.23763
Kinh độ của điểm nút lên 68.14420
Acgumen của cận điểm 2.51896
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.5

5162 Piemonte (1982 BW) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 1 năm 1982 bởi E. Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5162 Piemonte
156330-5162-piemonte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)