User Tools

Site Tools


156230-5056-rahua-la-gi

Rahua
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Debehogne
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5056
Tên thay thế 1986 RQ5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1078515
Viễn điểm quỹ đạo 3.1654475
Độ lệch tâm 0.2005568
Chu kỳ quỹ đạo 1563.7849643
Độ bất thường trung bình 307.26593
Độ nghiêng quỹ đạo 7.26465
Kinh độ của điểm nút lên 64.94386
Acgumen của cận điểm 21.06008
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

5056 Rahua (1986 RQ5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1986 bởi H. Debehogne ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5056 Rahua
156230-5056-rahua-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)