User Tools

Site Tools


156130-4527-schoenberg-la-gi

Schoenberg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 24 tháng 7 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4527
Đặt tên theo Arnold Schoenberg
Tên thay thế 1982 OK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7646105
Viễn điểm quỹ đạo 2.7087761
Độ lệch tâm 0.2110628
Chu kỳ quỹ đạo 1221.8223997
Độ bất thường trung bình 256.39327
Độ nghiêng quỹ đạo 4.23648
Kinh độ của điểm nút lên 146.13917
Acgumen của cận điểm 171.91386
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

4527 Schoenberg (1982 OK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 7 năm 1982 bởi E. Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4527 Schoenberg
156130-4527-schoenberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)