User Tools

Site Tools


155930-4321-zero-la-gi

Zero
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Schelte J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4321
Tên thay thế 1981 EH26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1835337
Viễn điểm quỹ đạo 3.9386103
Độ lệch tâm 0.2866768
Chu kỳ quỹ đạo 1956.1797266
Độ bất thường trung bình 163.75698
Độ nghiêng quỹ đạo 2.40972
Kinh độ của điểm nút lên 135.19206
Acgumen của cận điểm 245.04424
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

4321 Zero (1981 EH26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi Schelte J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh. Tênd after Zero Mostel, but also a pun due to its number is like a countdown: four-three-two-one, và then "zero".

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4321 Zero
155930-4321-zero-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)