User Tools

Site Tools


155830-5940-feliksobolev-la-gi

Feliksobolev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, L. I.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 8 tháng 10 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5940
Tên thay thế 1981 TJ4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7214106
Viễn điểm quỹ đạo 3.3560100
Độ lệch tâm 0.1044192
Chu kỳ quỹ đạo 1934.7835001
Độ bất thường trung bình 72.80469
Độ nghiêng quỹ đạo 11.08275
Kinh độ của điểm nút lên 27.61324
Acgumen của cận điểm 300.44482
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

5940 Feliksobolev (1981 TJ4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 10 năm 1981 bởi Chernykh, L. I. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5940 Feliksobolev
155830-5940-feliksobolev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)