User Tools

Site Tools


155630-5672-libby-la-gi

Libby
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá ngày 6 tháng 3 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5672
Đặt tên theo Willard Libby
Tên thay thế 1986 EE2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2867317
Viễn điểm quỹ đạo 2.5343303
Độ lệch tâm 0.0513577
Chu kỳ quỹ đạo 1366.9968458
Độ bất thường trung bình 343.14290
Độ nghiêng quỹ đạo 10.21208
Kinh độ của điểm nút lên 171.83435
Acgumen của cận điểm 352.44815
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

5672 Libby (1986 EE2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 3 năm 1986 bởi E. Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5672 Libby
155630-5672-libby-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)