User Tools

Site Tools


155530-5535-annefrank-la-gi

5535 Annefrank
Asteroid 5535 Annefrank.jpg
Image of 5535 Annefrank taken by Stardust space probe in 2002
Khám phá
Khám phá bởi Karl Reinmuth
Nơi khám phá Heidelberg
Ngày khám phá 1942-03-23
Tên chỉ định
Đặt tên theo Anne Frank
Tên thay thế 1942 EM
Danh mục tiểu hành tinh Main belt Main belt Augusta family
Đặc trưng vật lý
Kích thước 6.6 x 5.0 x 3.4 km
Diameter: 4.8 km
Chu kỳ tự quay Multiple possible values
Suất phản chiếu 0.18–0.24
Kiểu phổ S
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

5535 Annefrank /ˌæn ˈfræŋk/ là một tiểu hành tinh chính vành đai trong thuộc nhóm Augusta. Nó được phát hiện bởi Karl Reinmuth năm, và được đặt theo tên Anne Frank.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 5535 Annefrank
  • A page with images from the Stardust flyby
  • Ted Stryk's Stardust page, including enhanced images of 5535 Annefrank
155530-5535-annefrank-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)