User Tools

Site Tools


155330-5277-brisbane-la-gi

5277 Brisbane (tên chỉ định: 1988 DO) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ngày 22 tháng 2 năm 1988. Nó được đặt theo tên thành phố thuộc Brisbane, Queensland, Úc.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 5001–6000
  • JPL Small-Body Database Browser
155330-5277-brisbane-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)