User Tools

Site Tools


155230-5161-wightman-la-gi

Wightman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5161
Tên thay thế 1980 TX3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6085061
Viễn điểm quỹ đạo 3.0872361
Độ lệch tâm 0.0840505
Chu kỳ quỹ đạo 1755.4114948
Độ bất thường trung bình 282.78971
Độ nghiêng quỹ đạo 1.50929
Kinh độ của điểm nút lên 202.46304
Acgumen của cận điểm 152.59574
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

5161 Wightman (1980 TX3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1980 bởi C. S. Shoemaker ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5161 Wightman
155230-5161-wightman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)