User Tools

Site Tools


155030-4739-tomahrens-la-gi

Tomahrens
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4739
Đặt tên theo Thomas J. Ahrens
Tên thay thế 1985 TH1; 1958 VT; 1973 AH3; 1976 UY2; 1982 BF11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 4 tháng 1 năm 2010
Cận điểm quỹ đạo 2.5592302
Viễn điểm quỹ đạo 2.9230098
Độ lệch tâm 0.0663560
Chu kỳ quỹ đạo 1657.6410414
Độ bất thường trung bình 67.60206
Độ nghiêng quỹ đạo 1.74761
Kinh độ của điểm nút lên 172.74737
Acgumen của cận điểm 271.38531
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

4739 Tomahrens (1985 TH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1985 bởi Edward Bowel ở Flagstaff

Nó được đặt theo tên một giáo sư Thomas J Ahrens.

List of asteroids

  • Details ngày 4739 Tomahrens bởi NASA
155030-4739-tomahrens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)