User Tools

Site Tools


154930-4631-yabu-la-gi

Yabu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 22 tháng 11 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4631
Tên thay thế 1987 WE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9560820
Viễn điểm quỹ đạo 2.5123500
Độ lệch tâm 0.1244884
Chu kỳ quỹ đạo 1219.7930533
Độ bất thường trung bình 22.33895
Độ nghiêng quỹ đạo 7.41177
Kinh độ của điểm nút lên 25.84008
Acgumen của cận điểm 51.26920
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

4631 Yabu (1987 WE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 11 năm 1987 bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4631 Yabu
154930-4631-yabu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)