User Tools

Site Tools


154830-4526-konko-la-gi

Konko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Kosai và Hurukawa
Nơi khám phá Đài thiên văn Kiso
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4526
Đặt tên theo Konkō
Tên thay thế 1982 KN1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3326846
Viễn điểm quỹ đạo 2.9326232
Độ lệch tâm 0.1139418
Chu kỳ quỹ đạo 1560.2315696
Độ bất thường trung bình 56.51482
Độ nghiêng quỹ đạo 14.16253
Kinh độ của điểm nút lên 101.61967
Acgumen của cận điểm 101.37841
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

4526 Konko (1982 KN1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1982 bởi Kosai và Hurukawa ở Đài thiên văn Kiso.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4526 Konko
154830-4526-konko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)