User Tools

Site Tools


154730-4320-jarosewich-la-gi

Jarosewich
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Schelte J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 1 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4320
Đặt tên theo Eugene Jarosewich
Tên thay thế 1981 EJ17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9497966
Viễn điểm quỹ đạo 2.4458458
Độ lệch tâm 0.1128502
Chu kỳ quỹ đạo 1190.1096336
Độ bất thường trung bình 179.64985
Độ nghiêng quỹ đạo 6.44429
Kinh độ của điểm nút lên 191.10028
Acgumen của cận điểm 277.54122
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

4320 Jarosewich (1981 EJ17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1981 bởi Schelte J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong một khóa học về Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh. Nó được đặt theo tên Eugene Jarosewich.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4320 Jarosewich
154730-4320-jarosewich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)