User Tools

Site Tools


154630-4241-pappalardo-la-gi

Pappalardo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Schelte J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4241
Tên thay thế 1981 EX46
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7329001
Viễn điểm quỹ đạo 3.1652339
Độ lệch tâm 0.0733001
Chu kỳ quỹ đạo 1849.8026055
Độ bất thường trung bình 302.89107
Độ nghiêng quỹ đạo 0.97320
Kinh độ của điểm nút lên 247.29340
Acgumen của cận điểm 117.94033
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

4241 Pappalardo (1981 EX46) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi Schelte J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh. It was named in 2000 in honor thuộc Neil Pappalardo, one of the primary donors thuộc Magellan Telescopes ở Las Campanas Observatory in Chile.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4241 Pappalardo
154630-4241-pappalardo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)