User Tools

Site Tools


154430-5939-toshimayeda-la-gi

Toshimayeda
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 1 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5939
Tên thay thế 1981 EU8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3545837
Viễn điểm quỹ đạo 3.1234497
Độ lệch tâm 0.1403544
Chu kỳ quỹ đạo 1655.7336123
Độ bất thường trung bình 116.26332
Độ nghiêng quỹ đạo 9.36158
Kinh độ của điểm nút lên 323.41618
Acgumen của cận điểm 80.99344
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

5939 Toshimayeda (1981 EU8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5939 Toshimayeda
154430-5939-toshimayeda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)