User Tools

Site Tools


154330-5801-vasarely-la-gi

Vasarely
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 26 tháng 1 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5801
Đặt tên theo Victor Vasarely
Tên thay thế 1984 BK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1308586
Viễn điểm quỹ đạo 2.6131344
Độ lệch tâm 0.1016603
Chu kỳ quỹ đạo 1334.3492179
Độ bất thường trung bình 318.97680
Độ nghiêng quỹ đạo 4.24306
Kinh độ của điểm nút lên 304.49865
Acgumen của cận điểm 81.35142
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

5801 Vasarely (1984 BK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 1 năm 1984 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5801 Vasarely
154330-5801-vasarely-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)