User Tools

Site Tools


154230-5671-chanal-la-gi

Chanal
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi CERGA
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 13 tháng 12 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5671
Tên thay thế 1985 XR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4105162
Viễn điểm quỹ đạo 2.8722986
Độ lệch tâm 0.0874122
Chu kỳ quỹ đạo 1568.0196469
Độ bất thường trung bình 107.83109
Độ nghiêng quỹ đạo 3.68710
Kinh độ của điểm nút lên 122.25070
Acgumen của cận điểm 280.68295
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

5671 Chanal (1985 XR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 12 năm 1985 bởi CERGA ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5671 Chanal
154230-5671-chanal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)