User Tools

Site Tools


154130-5533-bagrov-la-gi

Bagrov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Pelageya Shajn
Nơi khám phá Simeis
Ngày khám phá 1 tháng 9 năm 1935
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5533
Tên thay thế 1935 SC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8197181
Viễn điểm quỹ đạo 2.6603093
Độ lệch tâm 0.1876308
Chu kỳ quỹ đạo 1224.5441090
Độ bất thường trung bình 236.63275
Độ nghiêng quỹ đạo 5.07748
Kinh độ của điểm nút lên 349.23607
Acgumen của cận điểm 18.67842
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

5533 Bagrov (1935 SC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 1935 bởi Pelageya Shajn ở Simeis.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5533 Bagrov
154130-5533-bagrov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)