User Tools

Site Tools


154030-5401-minamioda-la-gi

Minamioda
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Nomura và K. Kawanishi
Nơi khám phá Minami-Oda
Ngày khám phá 6 tháng 3 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5401
Tên thay thế 1989 EV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3685704
Viễn điểm quỹ đạo 3.2194202
Độ lệch tâm 0.1522640
Chu kỳ quỹ đạo 1705.8346843
Độ bất thường trung bình 135.03692
Độ nghiêng quỹ đạo 10.06440
Kinh độ của điểm nút lên 47.10121
Acgumen của cận điểm 13.75047
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

5401 Minamioda (1989 EV) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 3 năm 1989 bởi T. Nomura và K. Kawanishi ở Minami-Oda.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5401 Minamioda
154030-5401-minamioda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)