User Tools

Site Tools


153930-5276-gulkis-la-gi

Gulkis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Helin, E. F.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 1 tháng 4 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5276
Tên thay thế 1987 GK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1473508
Viễn điểm quỹ đạo 3.0253718
Độ lệch tâm 0.1697406
Chu kỳ quỹ đạo 1519.2603599
Độ bất thường trung bình 11.11146
Độ nghiêng quỹ đạo 11.90498
Kinh độ của điểm nút lên 167.63784
Acgumen của cận điểm 26.63848
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

5276 Gulkis (1987 GK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 4 năm 1987 bởi Helin, E. F. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5276 Gulkis
153930-5276-gulkis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)