User Tools

Site Tools


153730-5054-keil-la-gi

Keil
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 12 tháng 1 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5054
Đặt tên theo Klaus Keil
Tên thay thế 1986 AO2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0926355
Viễn điểm quỹ đạo 2.8151419
Độ lệch tâm 0.1472166
Chu kỳ quỹ đạo 1404.0440055
Độ bất thường trung bình 321.62379
Độ nghiêng quỹ đạo 7.46841
Kinh độ của điểm nút lên 355.16134
Acgumen của cận điểm 86.40581
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

5054 Keil (1986 AO2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 1 năm 1986 bởi E. Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5054 Keil
153730-5054-keil-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)