User Tools

Site Tools


153630-4630-chaonis-la-gi

Chaonis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Baur, J. M.
Nơi khám phá Chions
Ngày khám phá 18 tháng 11 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4630
Tên thay thế 1987 WA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3301944
Viễn điểm quỹ đạo 3.0127434
Độ lệch tâm 0.1277479
Chu kỳ quỹ đạo 1594.8638296
Độ bất thường trung bình 288.93619
Độ nghiêng quỹ đạo 5.91354
Kinh độ của điểm nút lên 62.99041
Acgumen của cận điểm 303.64363
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

4630 Chaonis (1987 WA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 11 năm 1987 bởi Baur, J. M. ở Chions.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4630 Chaonis
153630-4630-chaonis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)