User Tools

Site Tools


153330-4240-gr-n-la-gi

4240 Grün
Tên
Tên Grün
Tên chỉ định 1981 EY20
Phát hiện
Người phát hiện S. J. Bus
Ngày phát hiện 2 tháng 3 năm 1981
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1080344
Bán trục lớn (a) 2.9376056 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.6202431 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.2549681 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.03 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 1.15251°
Kinh độ (Ω) 321.29182°
Acgumen (ω) 20.04081°
Độ bất thường trung bình (M) 340.47191°

4240 Grün là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1839.0292582 ngày (5.03 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
153330-4240-gr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)