User Tools

Site Tools


153230-4187-shulnazaria-la-gi

4187 Shulnazaria (1978 GR3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 4 năm 1978 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj. Nó được đặt theo tên Ukrainian astronomers Leonid Shulman và his wife Galyna Nazarchuk.

153230-4187-shulnazaria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)