User Tools

Site Tools


153030-5938-keller-la-gi

Keller
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 16 tháng 3 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5938
Tên thay thế 1980 FH2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1660070
Viễn điểm quỹ đạo 2.5098776
Độ lệch tâm 0.0735413
Chu kỳ quỹ đạo 1305.7171733
Độ bất thường trung bình 178.80247
Độ nghiêng quỹ đạo 3.55964
Kinh độ của điểm nút lên 328.30665
Acgumen của cận điểm 349.76900
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

5938 Keller (1980 FH2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 1980 bởi C.-I. Lagerkvist ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5938 Keller
153030-5938-keller-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)