User Tools

Site Tools


152730-5532-ichinohe-la-gi

Ichinohe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Reinmuth, K.
Nơi khám phá Heidelberg
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1932
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5532
Tên thay thế 1932 CY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6877304
Viễn điểm quỹ đạo 3.5530140
Độ lệch tâm 0.1386507
Chu kỳ quỹ đạo 2013.2978322
Độ bất thường trung bình 262.72909
Độ nghiêng quỹ đạo 1.17406
Kinh độ của điểm nút lên 123.93192
Acgumen của cận điểm 67.59281
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

5532 Ichinohe (1932 CY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1932 bởi Reinmuth, K. ở Heidelberg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5532 Ichinohe
152730-5532-ichinohe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)