User Tools

Site Tools


152630-5399-awa-la-gi

Awa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Iwamoto và Furuta
Nơi khám phá Tokushima
Ngày khám phá 29 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5399
Đặt tên theo Awa Province
Tên thay thế 1989 BT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2774923
Viễn điểm quỹ đạo 3.3295031
Độ lệch tâm 0.1876247
Chu kỳ quỹ đạo 1714.5443656
Độ bất thường trung bình 68.97030
Độ nghiêng quỹ đạo 3.73630
Kinh độ của điểm nút lên 271.12055
Acgumen của cận điểm 176.78684
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0754
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.90

5399 Awa (1989 BT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 1 năm 1989 bởi Iwamoto và Furuta ở Tokushima.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5399 Awa
152630-5399-awa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)