User Tools

Site Tools


152530-5275-zdislava-la-gi

Zdislava
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Z. Vavrova
Nơi khám phá đài thiên văn Klet
Ngày khám phá 28 tháng 10 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5275
Đặt tên theo Zdislava Berka
Tên thay thế 1986 UU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.6391376
Viễn điểm quỹ đạo 2.7587790
Độ lệch tâm 0.2545845
Chu kỳ quỹ đạo 1191.0333058
Độ bất thường trung bình 248.94444
Độ nghiêng quỹ đạo 6.05616
Kinh độ của điểm nút lên 236.21550
Acgumen của cận điểm 108.45346
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

5275 Zdislava (1986 UU) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 28 tháng 10 năm 1986 bởi Z. Vavrova ở đài thiên văn Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5275 Zdislava
152530-5275-zdislava-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)