User Tools

Site Tools


152430-5159-burbine-la-gi

Burbine
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi đài thiên văn Harvard
Nơi khám phá Harvard
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5159
Tên thay thế 1977 RG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4860375
Viễn điểm quỹ đạo 3.0928847
Độ lệch tâm 0.1087750
Chu kỳ quỹ đạo 1701.6839344
Độ bất thường trung bình 290.35914
Độ nghiêng quỹ đạo 9.25093
Kinh độ của điểm nút lên 167.27483
Acgumen của cận điểm 83.85077
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

5159 Burbine (1977 RG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1977 bởi đài thiên văn Harvard ở Harvard.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5159 Burbine
152430-5159-burbine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)