User Tools

Site Tools


152330-5053-chladni-la-gi

Chladni
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell, E.
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 22 tháng 3 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5053
Đặt tên theo Ernst Chladni
Tên thay thế 1985 FB2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0013498
Viễn điểm quỹ đạo 2.7999436
Độ lệch tâm 0.1663289
Chu kỳ quỹ đạo 1358.5974595
Độ bất thường trung bình 96.57381
Độ nghiêng quỹ đạo 11.49025
Kinh độ của điểm nút lên 150.26697
Acgumen của cận điểm 11.92825
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

5053 Chladni (1985 FB2) là một tiểu hành tinh vành đai chính or a Minor planet, được phát hiện ngày 22 tháng 3 năm 1985 bởi Bowell, E. ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5053 Chladni
152330-5053-chladni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)