User Tools

Site Tools


152230-4629-walford-la-gi

Walford
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 7 tháng 10 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4629
Tên thay thế 1986 TD7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1195765
Viễn điểm quỹ đạo 3.2014877
Độ lệch tâm 0.2033261
Chu kỳ quỹ đạo 1585.0800291
Độ bất thường trung bình 37.61783
Độ nghiêng quỹ đạo 11.90884
Kinh độ của điểm nút lên 32.40123
Acgumen của cận điểm 290.70708
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

4629 Walford (1986 TD7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 10 năm 1986 bởi E. F. Helin ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4629 Walford
152230-4629-walford-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)