User Tools

Site Tools


152130-4524-barklajdetolli-la-gi

Barklajdetolli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Zhuravleva, L. V.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4524
Đặt tên theo Michael Andreas Barclay de Tolly
Tên thay thế 1981 RV4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0119091
Viễn điểm quỹ đạo 2.6286543
Độ lệch tâm 0.1329031
Chu kỳ quỹ đạo 1290.9501953
Độ bất thường trung bình 220.21070
Độ nghiêng quỹ đạo 7.27609
Kinh độ của điểm nút lên 177.30574
Acgumen của cận điểm 149.04264
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

4524 Barklajdetolli (1981 RV4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1981 bởi Zhuravleva, L. V. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4524 Barklajdetolli
152130-4524-barklajdetolli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)