User Tools

Site Tools


151830-4318-ba-a-la-gi

4318 Baťa
Tên
Tên Baťa
Tên chỉ định 1980 DE1
Phát hiện
Người phát hiệns Z. Vavrova
Ngày phát hiện 21 tháng 2 năm 1980
Nơi phát hiện đài thiên văn Klet
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1067927
Bán trục lớn (a) 3.2207071 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.8767591 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.5646551 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.78 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 9.55634°
Kinh độ (Ω) 33.33488°
Acgumen (ω) 99.40923°
Độ bất thường trung bình (M) 349.12324°

4318 Baťa là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2111.1800177 ngày (5.78 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 21 tháng 2 năm 1980.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2008. 
151830-4318-ba-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)