User Tools

Site Tools


151730-5799-brewington-la-gi

Brewington
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5799
Tên thay thế 1980 TG4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1684461
Viễn điểm quỹ đạo 3.0739285
Độ lệch tâm 0.1727237
Chu kỳ quỹ đạo 1550.0492830
Độ bất thường trung bình 196.23952
Độ nghiêng quỹ đạo 12.46495
Kinh độ của điểm nút lên 14.10807
Acgumen của cận điểm 333.65195
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

5799 Brewington (1980 TG4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1980 bởi Shoemaker, C. S. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5799 Brewington
151730-5799-brewington-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)