User Tools

Site Tools


151630-5668-foucault-la-gi

Foucault
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Mrkos, A.
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 22 tháng 3 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5668
Đặt tên theo Léon Foucault
Tên thay thế 1984 FU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0314862
Viễn điểm quỹ đạo 2.5158544
Độ lệch tâm 0.1065168
Chu kỳ quỹ đạo 1252.2460424
Độ bất thường trung bình 16.36676
Độ nghiêng quỹ đạo 6.09950
Kinh độ của điểm nút lên 23.06349
Acgumen của cận điểm 157.82370
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

5668 Foucault (1984 FU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được Antonín Mrkos tại Klet phát hiện ngày 22 tháng 3 năm 1984. Nó được đặt theo họ của nhà vật lý học người Pháp Léon Foucault.[1]

  1. ^ Schmadel, Lutz D.; International Astronomical Union (2003). Dictionary of minor planet names. Berlin; New York: Springer-Verlag. tr. 480. ISBN 978-3-540-00238-3. Truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2011. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5668 Foucault
151630-5668-foucault-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)