User Tools

Site Tools


151530-5531-carolientje-la-gi

Carolientje
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5531
Tên thay thế 1051 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4661661
Viễn điểm quỹ đạo 2.9891915
Độ lệch tâm 0.0958737
Chu kỳ quỹ đạo 1645.4635735
Độ bất thường trung bình 137.22885
Độ nghiêng quỹ đạo 13.13204
Kinh độ của điểm nút lên 179.29511
Acgumen của cận điểm 305.51711
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

5531 Carolientje (1051 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5531 Carolientje
151530-5531-carolientje-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)