User Tools

Site Tools


151330-5274-degewij-la-gi

Degewij
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell, E.
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5274
Tên thay thế 1985 RS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2936906
Viễn điểm quỹ đạo 3.0518902
Độ lệch tâm 0.1418367
Chu kỳ quỹ đạo 1596.0474063
Độ bất thường trung bình 193.38555
Độ nghiêng quỹ đạo 11.60051
Kinh độ của điểm nút lên 359.88814
Acgumen của cận điểm 217.91153
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

5274 Degewij (1985 RS) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1985 bởi Bowell, E. ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5274 Degewij
151330-5274-degewij-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)