User Tools

Site Tools


151230-5158-ogarev-la-gi

Ogarev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 16 tháng 12 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5158
Đặt tên theo Nikolay Ogarev
Tên thay thế 1976 YY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9919901
Viễn điểm quỹ đạo 2.8551653
Độ lệch tâm 0.1780787
Chu kỳ quỹ đạo 1378.1099108
Độ bất thường trung bình 160.37556
Độ nghiêng quỹ đạo 3.14584
Kinh độ của điểm nút lên 34.28208
Acgumen của cận điểm 340.56790
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

5158 Ogarev (1976 YY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 12 năm 1976 bởi L. I. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5158 Ogarev
151230-5158-ogarev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)