User Tools

Site Tools


151130-5052-nancyruth-la-gi

Nancyruth
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 23 tháng 10 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5052
Tên thay thế 1984 UT3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8138789
Viễn điểm quỹ đạo 2.7010053
Độ lệch tâm 0.1964893
Chu kỳ quỹ đạo 1238.8632645
Độ bất thường trung bình 357.53503
Độ nghiêng quỹ đạo 5.76326
Kinh độ của điểm nút lên 327.67733
Acgumen của cận điểm 35.48471
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

5052 Nancyruth (1984 UT3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 10 năm 1984 bởi C. S. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5052 Nancyruth
151130-5052-nancyruth-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)