User Tools

Site Tools


150930-4523-mit-la-gi

MIT
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 28 tháng 2 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4523
Đặt tên theo Học viện Công nghệ Massachusetts
Tên thay thế 1981 DM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3184054
Viễn điểm quỹ đạo 3.0511842
Độ lệch tâm 0.1364683
Chu kỳ quỹ đạo 1606.8120260
Độ bất thường trung bình 75.91486
Độ nghiêng quỹ đạo 11.05108
Kinh độ của điểm nút lên 210.36688
Acgumen của cận điểm 316.01171
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

4523 MIT (1981 DM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 2 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4523 MIT
150930-4523-mit-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)